خدمات

کیلینک دندانپزشکی دکتر علی ورکوهی

خدمات دندانپزشکی

عصب کشی-ترمیم-جراحی

(لیزر.لثه و دندان نهفته)

پروتزهای ثابت و متحرک وپارسیل روکش های معمولی .سرامیکی و زیرکونیوم .

ارتودنسی ثابت و متحرک با براکت های ثابت و نامر ئی

کلیه خدمات دندانپزکی اطفال

دندانسازی